ÚVOD


Motto: „Človek nie je len to, čo vytvára, ale aj to, čo nie je ochotný ničiť.“

Ľudstvo môže žiť v harmónii s prírodou len ak sa ju naučí chápať. To je to, o čo sa snaží aj spoločnosť Embraco prostredníctvom grantového programu Cena Embraco za ekológiu.

Program začal písať svoju históriu v roku 2008, kedy bol spustený jeho prvý ročník. Počas nasledujúcich rokov bolo vďaka kreativite a energii žiakov a učiteľov zrealizovaných množstvo zaujímavých projektov a aktivít, ktoré neustále zlepšujú kvalitu života v našom regióne

 

ZAREGISTRUJ SI PROJEKT

2012 © Embraco. Powered by K_CORP. Všetky práva vyhradené.